Obecný úrad Trebichava

Trebichava 52, 956 53 Trebichava,
Tel.: +421387663206

Stránkové dni:

Utorok 12:00 – 18:00

Streda 12:00 – 18:00

Email: trebichava@trebichava.sk

IČO: 00800082        DIČ: 2021054541