Prihláška na Dni ovocia

Dokument na stiahnutie  prihlášky na prenájom predajného miesta na Podhorské dni ovocia a medu

(platí pre každý ročník)

 

Prihláška

 

Vyplnenú  zaslať na:

 

Obecný úrad

Trebichava 123

956 53  Slatina nad Bebravou

 

prípadne  na mailovú adresu: trebichava@trebichava.sk.

 

Po odoslaní prihlášky a úhrade nájomného za predajnú plochu je predaj na území obce na jednorazovú akciu „Podhorské dni ovocia  a medu“ automaticky povolený.