Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo:

 

Katarína  Dobrotová

Kristína Dobrotová

Július  Pajtinka

Marta  Pajtinková – zástupkyňa starostky

Mgr. Ing.   Alena    Salajová