Dokumenty

Došlé faktúry 2016

PČ                 Číslo faktúry             VS                         Dát. prijatia             Suma  EUR                Odberateľ                               IČO                          Predmet                                      Dátum zaplatenia

1,                   2016/1                       017515867          06.01.2016                        23,04                Orange Slovensko                00800082                telefón, internet                         04.01.2016

2,                   2016/2                       160282                 08.01.2016                        68,40                Somi Trenčín                         36296589               účtovný program                        08.01.2016

3,                   2016/3                       150744                 08.01.2016                      100,06                Eko Hunka                             36693189               zmesový komun.odpad             08.01.2016

4,                  2016/4                        7121125262        15.01.2016                         -8,04                ZSE Energia                            36677281               vyúčtovacia fa za el. ener.         20.01.2016

5,                  2016/5                        0175158674        22.01.2016                        21,48                Orange Slovensko                00800082               telefón, internet                          03.02.2016

6,                  2016/6                        7468434627        29.01.2016                      517,30                ZSE Energia                           7468434627           el. energia                                    19.02.2016

7,                  2016/7                         2016007              05.02.2016                        99,69                Eko Hunka                            36693189               zmesový komun.odpad             12.02.2016

8,                  2016/8                         017515867         26.02.2016                        29,82                Orange Slovensko                00800082                telefón, internet                          03.03.2016

9,                  2016/9                         2161106134       04.03.2016                        20,40                SOZA, Bratislava                   00178454                odmena za licenciu                     04.03.2016

10,                2016/10                      2016076              04.03.2016                        97,47                Eko Hunka                             36693189               zmesový komun.odpad               04.03.2016

11,                2016/11                      017515867          01.04.2016                        21,04               Orange Slovensko                00800082                telefón, internet                          02.06.2016

12,                2016/12                      2016147              01.04.2016                      152,71               Eko Hunka                             36693189               zmesový komun.odpad              15.04.2016

13,                2016/13                      1606872              18.04.2016                        38,50               Slovgram Bratislava             17310598                odmeny výkonn.umelcom         15.04.2016

14,               2016/14                      2016227               30.04.2016                      108,27              Eko Hunka                             36693189               zmesový komun.odpad                20.05.2016

15,               2016/15                      5516005049        29.04.2016                        82,78               Office Depot, s.r.o                36192384              kancel. a čist. prostr.                     06.05.2016

16,               2016/16                      0175158674        29.04.2016                        21,04              Orange Slovensko                00800082               telefón, internet                             01.04.2016

17,               2016/17                      0175158674        24.05.2016                        21,04              Orange Slovensko                00800082               telefón, internet                             04.05.2016

18,              2016/18                       2016284               02.06.2016                       99,31               Eko Hunka                             36693189               zmesový komun.odpad                24.06.2016

19,              2016/19                       0175158674        24.06.2016                       21,04              Orange Slovensko                00800082               telefón, internet

20,              2016/20                      2016268                18.07.2016                      34,95               Podnik služieb, Kr. Ves        34108301               reprezentačné výdavky