Dni ovocia a medu 2018

XXI. Podhorské dni ovocia a medu – tradične prvá októbrová sobota, t.j. 6.10.2018

Program:   PRIPRAVUJE SA

10.00 – Otvorenie, ekumenická bohoslužba                                        (v kultúrnom dome)
11.30 –
11.00 –
12.00 –

13.00 –
14.15 – Súťaž o najlepšie pálené Podhoria

14.30 – Vyhodnotenie súťaže o najkrajšie tekvicové strašidlo, najlepšie jablko

14.40 – Vyhodnotenie súťaže o najlepšie pálené Podhoria

14.45 – Tombola  (0,50 eur)

16.00 –

17.00 –

 

 

 

Počas dňa:

poľovnícky guláš, bryndzové halušky, stánky s občerstvením  a remeselnými výrobkami, s medom, medovníkmi, cukrovou vatou, detské hry a atrakcie, maľovanie na tvár.

 

Súťaž:  najkrajšie tekvicové strašidlá, najkrajšie jablko, najlepšie pálené Podhoria.

 

 

 

Na akciu, o ktorú je každoročne záujem, všetkých srdečne pozývame.

 

Finančne, materiálne a inak podporujú

 

Obecný úrad Trebichava

Spoločenstvo obcí Mikroregiónu Podhorie

Pekáreň PODHORIE, Krásna Ves

Miroslav Žubor – STAVMON, Podlužany

Píla Podlužany

Prefa s.r.o., Podlužany

FRUCTOP s.r.o., Ostratice

Iveta Šebeňová, Timoradza

Triam, s.r.o., Podlužany

 

 

Anonymné zdroje