Dni ovocia a medu 2017

XXI. Podhorské dni ovocia a medu – tradične prvá októbrová sobota, t.j. 7.10.2017

Program:

09.30 – Otvorenie, ekumenická bohoslužba                                        (v kultúrnom dome)
10.30 – Bábkové divadlo „Divadlo z domčeka“
11.00 – FS Drienovec Bánovce nad Bebravou
12.00 – Sestry Bacmaňákové

13.00 – Veselá Bída
14.15 – Súťaž o najlepšie pálené Podhoria

14.30 – Vyhodnotenie súťaže o najkrajšie tekvicové strašidlo, najlepšie jablko

14.40 – Vyhodnotenie súťaže o najlepšie pálené Podhoria

14.45 – Tombola  (0,50 eur)

16.00 – FS Hájiček Chrenovec –  Brusno

17.00 – Romana Hlobeňová, Filip Hlobeň

 

O zábavu sa v doobedňajších hodinách postarajú aj chodúliari.

 

Počas dňa:

poľovnícky guláš, bryndzové halušky, stánky s občerstvením  a remeselnými výrobkami, s medom, medovníkmi, cukrovou vatou, detské hry a atrakcie, maľovanie na tvár.

 

Súťaž:  najkrajšie tekvicové strašidlá, najkrajšie jablko, najlepšie pálené Podhoria.

 

Moderuje:  Róbert Marko

 

Na akciu, o ktorú je každoročne záujem, všetkých srdečne pozývame.

 

Finančne, materiálne a inak podporujú

(aktualizované 07.10.2017):

 

Ing. Mojmír Vedej, Bratislava

Nadácia ZSE – Rozprúdime regióny

Obecný úrad Trebichava

Spoločenstvo obcí Mikroregiónu Podhorie

Milan Adamík, Bánovce n. Bebr.

Poľovnícke združenie Javorník Trebichava

Pekáreň PODHORIE, Krásna Ves

Miroslav Žubor – STAVMON, Podlužany

Píla Podlužany

Prefa s.r.o., Podlužany

FRUCTOP s.r.o., Ostratice

Altrak s.r.o., Bánovce n. Bebr.

Miestna akčná skupina Strážovské vrchy

Iveta Šebeňová, Timoradza

Triam, s.r.o., Podlužany

Torin, Pavol Adamik, Trenčín

Adamík otec a syn, Trebichava

Paťan, Blažej Práznovský, Veľké Zálužie

Peter Pajtinka, Trebichava

 

Anonymné zdroje