Dni ovocia a medu

XX. Podhorské dni ovocia a medu – tradične prvá októbrová sobota, t.j. 1.10.2016

Program:

09.00 – Otvorenie, ekumenická bohoslužba                                        (v kultúrnom dome)
10.00 – Detský folklórny súbor Podhoranček zo Slatiny nad Bebravou
10.30 – FS Bukovina Kšinná
12.00 – Majerčíkovci (heligonkári), v prestávke súťaž o pálené Podhoria,
vyhlásenie súťaže o  najlepšie jablko

13.00 – FS Drienovec Bánovce nad Bebravou
14.00 – Skupina historického šermu Bojník
15.00 – Tombola
16.15 – Vyhlásenie víťazov súťaže o tekvicové strašidlo
16.30 – Paľo Drapák

 

Počas dňa:

poľovnícky guláš, bryndzové halušky, stánky s občerstvením  a remeselnými výrobkami, s medom, medovníkmi, cukrovou vatou, detské hry a atrakcie, maľovanie na tvár,

 

Súťaž:  najkrajšie tekvicové strašidlá, pálené Podhoria, najkrajšie jablko

 

Na akciu, o ktorú je každoročne záujem, všetkých srdečne pozývame.

 

Finančne, materiálne a inak podporili

(aktualizované 28.9.2016):

 

 

Obecný úrad Trebichava

Spoločenstvo obcí Mikroregiónu Podhorie

Trenčianske osvetové stredisko Trenčín

Poľovnícke združenie Javorník Trebichava

Miestna akčná skupina Strážovské vrchy

Pekáreň Krásna Ves

Poľnohospodárske družstvo Slatina nad Bebravou

TRIAM s.r.o., Podlužany

Altrak Bánovce n. B.

FRUCTOP Ostratice

Prefa Podlužany

Stavmon Podlužany

Bc. Iveta Šebeňová

Mgr. Ing. Alena Salajová

Ing. Alena Salajová

Miroslav Adamik, Trebichava

BIOPLANT, Ostratice

Obecný úrad Krásna Ves

Podnik služieb Krásna Ves

Práznovský Blažej

Anonymné zdroje

 

 

 

 

 

 

Plagát na stiahnutie:

dom