Trebichava je malá obec na Slovensku v okrese Bánovce nad Bebravou. K 31. 12. 2018 mala obec 35 obyvateľov.

Nachádza sa v Slatinskej brázde, v údolí Trebichavského potoka, ľavostranného prítoku Bebravy. V okolí sú pohoria s nadmorskou výškou viac ako 500-600 m a táto oblasť je preto vhodná na túry. Mnohí Bánovčania tu majú svoje dovolenkové chaty, pretože od Bánoviec nad Bebravou je táto obec vzdialená len niekoľko kilometrov. V blízkosti je aj kúpeľné mesto Trenčianske Teplice.

Trebichava bola založená na zákupnom práve a prvá písomná zmienka pochádza z roku 1396. Pôvodne patrila k Beckovskému, neskôr k Uhrovskému panstvu. Boli tu panské majere a lomy na menej kvalitný mramor. V 19. storočí tu bola postavená pálenica. Pre prvú polovicu 20. storočia je typický rozvoj ovocinárstva so sušením ovocia v sušiarňach. Obec charakterizuje potočná ulicová zástavba.

Pamiatky:

Dedinská zvonica, klasicistická stavba zo začiatku 19. storočia. Nachádza sa tu pammiatkovo chránený zvon z roku 1874.

Tradičné sušiarne ovocia, ľudová architektúra. Jedna z nich, asi storočná prešla obnovou.